Author

Queen Art

chánh niệm trong từng nét vẽ
Event

Khóa học CHÁNH NIỆM TRONG TỪNG NÉT VẼ

Khai Giảng: 11/6/2019-kết thúc khoá: 11/7/2019 Mục tiêu khoá học Hiểu được về mình thông qua nét vẽ. Thực hành chánh niệm qua nét vẽ để tự cân bằng cảm xúc của bản thân. Có khả năng hỗ trợ người…

Close