Kỳ nghỉ hè 2018 đã hết rồi, và chúng ta lại bắt đầu năm học học mới 2018-2019. Queen Art xin gửi đến toàn thể học viên thời khóa biểu mới của các khóa học cũng như biểu phí cụ thể cho từng khóa.

I. Thời khóa biểu Queen Art

thoi khoa bieu thang 09 2018

II. Học phí

hoc phi mới lần 2 nam 2018