Nguyễn Hoàng Đức

Founder, CEO & Author

Biệt danh: Đức Ngộ Không

Tôi là Nguyễn Hoàng Đức, anh em còn gọi là Đức Ngộ Không hoặc là Đức Đỏ. Nói về Digital Marketing, thì tôi cũng là tay ngang nhảy vào. Tôi bắt đầu với MMO từ năm 2013, sau đó làm sang SEO, rồi mở rộng ra nhiều mảng của Digital Marketing. Tôi thích viết lách và hay nghĩ ra nhiều thứ tưng tửng để làm. Đời thật nhàm chán nếu cứ làm đi làm lại một vài thứ. Đúng không nào?

Trang web ABCDigi.Marketing này cũng là một thứ “tưng tửng” mà tôi làm. Mục đích là để chia sẻ toàn bộ những kiến thức Digital Marketing nền tảng một cách đơn giản và có hệ thống cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu ngành này.

Nguyễn Hoàng Đức

Founder, CEO & Author

Biệt danh: Đức Ngộ Không

Tôi là Nguyễn Hoàng Đức, anh em còn gọi là Đức Ngộ Không hoặc là Đức Đỏ. Nói về Digital Marketing, thì tôi cũng là tay ngang nhảy vào. Tôi bắt đầu với MMO từ năm 2013, sau đó làm sang SEO, rồi mở rộng ra nhiều mảng của Digital Marketing. Tôi thích viết lách và hay nghĩ ra nhiều thứ tưng tửng để làm. Đời thật nhàm chán nếu cứ làm đi làm lại một vài thứ. Đúng không nào?

Trang web ABCDigi.Marketing này cũng là một thứ “tưng tửng” mà tôi làm. Mục đích là để chia sẻ toàn bộ những kiến thức Digital Marketing nền tảng một cách đơn giản và có hệ thống cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu ngành này.

Khoá học

Thư viên ảnh 1

Thư viên ảnh 2

Blog

Thành quả của bạn Khôi

Thành quả của bạn Khôi

Cậu bé Hữu Khôi đã học vẽ với cô Quyên từ lúc 4-5tuổi giờ bạn đã học lớp 5. Là một bé trai giàu...